CENNÍK

Rozvoz mimo Nitry prebieha v pravidelných vopred naplánovaných intervaloch podľa plánu rozvozu